Dlaczego warto z nami współpracować:

 

detech

  1. Posiadamy największy w Polsce asortyment włóknin filtracyjnych. Specjalizujemy się w włókninach do filtracji dokładnej (tak zwanych włókninach 3D i 4D), ale posiadamy również w swojej ofercie włókniny standardowe - jednokomponentowe (włókniny 2D). Sprawdź różnicę pomiędzy zasadą filtracji 2D, 3D i 4D

  2. Oferujemy włóknie w każdej możliwej szerokości, bez dodatkowych dopłat za niestandardową szerokość. Płacisz tylko za dostarczone metry kwadratowe. Kliknij i sprawdź ofertę naszych materiałów filtracyjnych.

  3. Nasza praca rozpoczyna się zawsze od dogłębnej analizy systemu filtracji aktualnie używanego przez klienta, celem zaproponowania optymalizacji, a co za tym idzie znaczących oszczędności związanych z zastosowaniem nowej technologii. Możesz być pewien, że nigdy nie otrzymasz od nas oferty ulepszenia swojej techniki filtracji bez rzeczowego i szczegółowego uzasadnienia naszej propozycji. Kliknij i sprawdź, jak w prosty przekazać nam podstawowe dane do wstępnej analizy wdrożenia nowego sposobu filtracji w twojej produkcji.

  4. Po rozpoczęciu współpracy z nami otrzymujesz od nas rzeczową i jasną propozycję, która już w początkowej fazie przedstawia orientacyjny stopień oszczędności spowodowany ulepszeniem. Ponadto podczas okresu wdrożeniowego monitorujemy stale proces optymalizacji i w dalszym etapie otrzymujemy szczegółowy raport porównawczy z jasno zdefiniowanym stopniem zwrotu inwestycji. Kliknij i sprawdź przykładowy raport dotyczący wdrożenia nowego sposobu filtracji chłodziwa.

  5. Świadczymy usługi serwisowe związane z oczyszczaniem chłodziwa, a także szybką separacją oleju z cieczy chłodzącej, mające na celu wydłużenie żywotności chłodziwa i zwiększenie jego właściwości podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki naszym możliwościom, jesteśmy w stanie wydłużyć nawet kilkukrotnie czas użytkowania jednej partii chłodziwa w Twojej maszynie. Sprawdź naszą ofertę usług serwisowych.

 

Schemat procesu współpracy w zakresie optymalizacji technologii filtracji

 

1.Wizyta u klienta (oględziny i pobranie wszystkich parametrów wejściowych)

2.Analiza aktualnej sytuacji i przygotowanie wstępnej prozycji techniczno-cenowej. Wstępny raport ekonomiczny.

3.Prezentacja oferty i weryfkiacja ewntualnych zmian i korekt. Określenie interwału / okresu testowego.

4.Akceptacja propozycji przez klienta

5.Wdrożenie i testy technologii u klienta. Szczegółowa analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązania.

6.Przedstawienie rezultatów i ustalenie dalszej obsługi sprzedażowej, oraz ewentualnego planu serwisowego.