Dobór właściwego materiału filtracyjnego do procesu realizowanego przez klienta

 

1. Dlaczego dobór właściwego materiału jest istotny?

Każda operacja obróbki skrawaniem, bądź obróbki ściernej, w której wydzielane jest ciepło powodujące jakekolwiek uboczne skutki dla procesu (tzw. ciepło w nadmiarze), wymaga zastosowania cieczy chłodzącej, czyli chłodziwa. Chłodziwo oprócz właściwosci chłodzących, ma również własności smarujące, które powodują np. zmniejszenie zużycia narzędzia skrawającego, czy ewakuację wiórów z przestrzeni roboczej. 
Wióry te wracają do zbiornika na chłodziwo wraz z ciecza chłodzącą, jednakże należy pamiętać o tym, że chłodziwo podczas obróbki pracuje w obiegu zamkniętym obrabiarki, toteż bez odpowiedniej filtracji wszelkie zanieczyszczenia odprowadzone z przestrzeni obróbczej, wrócą tam z chlodziwem z powrotem, podczas kolejnego obiegu. 

Zanieczyszczenia te będą powodem następujących problemów:
- zapychanie sie przewodów doprowadzających chłodziwo do przestrzeni maszynowej;
- powstawanie przez wiory rys na powierzchni przedmiotu obrabianego, po konktacie narzędzie - wiór - przedmiot obrabiany (co jest niekorzystne w szczególności przy obróbce materiałów miękkich, np. aluminium, o wysokiej zawartości krzemu);
- awarię pomp przepływu chłodziwa;
- awarię kluczowych zespołów maszyny, takich jak wrzeciono, śruby pociagowe, czy silniki napędowe;
- krótką żywotność cieczy chłodzącej, a co za tym idzie konieczność jej częśtej wymiany i ponosznia kosztów zakupu nowej, oraz kosztów utylizacji zużytej cieczy.

 

2. Co zyskujemy przy stosowaniu właściwego materiału filtracyjnego

  • Wydłużenie okresu eksploatacji chłodziwa - oszczędność związana z zakupem nowego chłodziwa;

  • Oszczędności związane z brakiem częstej koniecnzości utylizacji zużytego chłodziwa;

  • Zmniejszenie zużycia narzędzi skrawających (w szczególności istotne dla operacji wiertarskich, obróbki szybkościowej, szlifowania i honowania);

  • Lepsza jakość powierzchni obrabianych detali w dłuugotrwałym okresie produkcji;

  • Wydłużenie żywotności podzespołów mechanicznych maszyny oraz wrzeciona;

  • NIŻSZY KOSZT JEDNOSTKOWY WYTWORZENIA CZĘŚCI.

 

3. Kryteria doboru własciwego materiału filtracyjnego

W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe kryteria doboru wlasciwej włókniny filtracyjnej dla klienta. Żeby dobrać odpowiedni rodzaj materiału, należy w sposób zgodny ze stanem faktycznym udzielić informacji na temat poniższych danych