logoEU

 

Firma PHU DETECH Dawid Papuga realizuje projekt: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie linii produkcyjnej do projektowania i wykonywania elementów budowlanych z tworzyw sztucznych.

Cel projektu – inwestycja zwiększy konkurencyjność poprzez poszerzenie działalności przedsiębiorstwa o usługi produkcyjne gotowych wyrobów, które w większości będą podzespołami do dalszego montażu, co w tym przypadku pozwoli na pozyskanie i utrzymanie długotrwałych relacji z odbiorcami, dla których wspomniane wyżej wyroby będą niezbędne do dalszego procesu produkcyjnego.

Planowane efekty:  Odbudowanie pozycji rynkowej, dzięki świadczeniu usług dla klientów lokalnych, ze względu na korzystny stosunek ceny finalnej produktu (poprzez skrócenie łańcucha dostaw i kompleksową usługę – projektowanie plus produkcja), ale również poszerzenie działań na rynek ogólnopolski  wysokiej jakości świadczonych usług.

Całkowita wartość Projektu: 436.896,00zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Wydatki kwalifikowane Projektu: 355.200,00zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wkład własny na realizację Projektu: 138.528,00zł (sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100).

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 298.368,00zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).

 

 

 

Masz pytania?